Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РЕЗЕРВАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да направи заявка за резервация чрез форма за запитване директно от сайта на фирмата, по телефона или на място в офиса ни. За заявката за резервация е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предостави имената на пътуващите и начина, по който се изписват на латиница по документ за самоличност. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на отказ за качване на борда на самолета или отказ за предоставяне на някоя от заплатените услуги от страна на ДОСТАВЧИЦИТЕ поради некоректни или непълни лични данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е предоставил невярна или непълна информация на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за акуратността на посочените в договора данни за пътуващите лица. Обработването на заявките за резервации се извършва до 3 работни дни.

ПЛАЩАНИЯ

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да гарантира места по определени оферти и екскурзии без плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за не повече от 12 часа в случай че остават не по - малко от 14 работни дни преди датата на настаняване/заминаване. ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да гарантира места по конкретни оферти и екскурзии, които имат строга политика за отказ от пътуване (от естество non - refundable) без да е получил незабавно плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил незабавно плащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да не потвърди резервацията, ако има промяна в наличностите или цената от страна на ДОСТАВЧИЦИТЕ. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предложи алтернативен вариант или да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума в срок до 7 работни дни.

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да определя различен срок за извършване на плащането на заявката с потвърдена наличност в зависимост от условията на ДОСТАВЧИЦИТЕ, като предварително информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за сроковете за плащане. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да потвърди наличностите към датата и часа на издаване на заявката с потвърдена наличност и да гарантира резервацията до 7 работни дни след получаване на плащането.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да извърши плащането в брой или с кредитна/ дебитна карта (Visa, Mastercard или V Pay) в офиса на ТУРОПЕРАТОРЪТ на бул. Черни Връх 33 Е или по банков път на следната банкова сметка: BG54UNCR70001522350466 при банка Уникредит Булбанк АД. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да извърши плащането в опредлените срокове. В противен случай е възможно анулиране или непотвърждаване на предварително направената заявка. 

а) При плащане в брой или с дебитна/ кредитна карта ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава фактура с касов бон и договор за организирано пътуване съгласно изискванията на Закона за туризма, който се издава и подписва в две копия - едно за ПОТРЕБИТЕЛЯТ и едно ЗА ТУРОПЕРАТОРА.

б) Плащането по банков път се извъшва на базата на проформа фактура и предварително изготвена заявка с потвърдена наличност, в която са описани услугите, които са включени в пакета и за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да заплати, както и услугите, които не са включени и могат да бъдат заявени допълнително. Заявката с потвърдена наличност служи като основание за плащането и не заменя договора за организирано пътуване. При плащане по банков път ПОТРЕБИТЕЛЯТ  е длъжен да се съобрази с необходимото време за осъществяването на транзакцията. В случай, че банковият превод се прави от друга банка или в извън работно време, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави официален документ за извършеното плащане в указаните на заявката с потврърдена наличност срокове. В случай на забавяне при получването на плащането или непредоставяне на официален документ за извъшено плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за анулиране или непотвърждаване на предварителната резервацията. При плащанията по банков път, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява автоматично с общите условия на фирмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да препотвърди или да не потвърди резервациите до 7 работни дни след получаването на плащането. В случай, че резервацията е потвърдена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава в електронен вариант или по куриер договор за организирано пътуване, който следва да бъде разписан и изпратен с подпис.

АНУЛАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от резервацията и при следните условия:

а) до 21 работни дни преди датата на резервацията не дължи неустойка на ТУРОПЕРАТОРА, с изключение на случаите, в които има издадени самолетни билети като сумата на билетите не се възстановява, пътуването е по време на празници, както и в случаите, когато стойността на резервацията не се възстановява съгласно политиката на хотела;

б) от 20 до 15 работни дни преди датата на резервацията заплаща 30% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена;

в) от 8 до 14 работни дни преди датата на резервацията заплаща 50% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена;

г) от 3 до 7 работни дни преди датата на резервацията заплаща 80% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена;

д) от 1 до 3 работни дни преди датата на резервацията– ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща 100% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена.

е) по време на празници, кампании и други подобни събития ТУРОПЕРАТОРЪТ може да посочи срокове различни от горепосочените.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да анулира резервацията в случай на внезапно заболяване или други медицински проблеми като задължително трябва да представи на ТУРОПЕРАТОРА документ от съответното лечебно заведение, удостоверяващ невъзможността за пътуване. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ анулира резервацията като се старае да защити интереса на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възможно най-ниска такса за анулация или липса на такава.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на промяна на името на резервацията само и единствено, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ има съгласието от страна на съответните авиокомпания, хотел, местен партньор и срещу такса, ако има такава. По тези въпроси клиента може да се консултира с ТУРОПЕРАТОРА преди резервиране, или при нужда от промяна.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да сключи застраховка „Отмяна на пътуване”, предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването от ТУРОПЕРАТОРА.

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да не потвърди резервацията в случай на промяна на наличностите от доставчиците до 7 разботни дни след извършването на плащането, но не по - късно от 10 дни преди пътуването, освен ако резервацията не е направена в последния момент. За резервации, направени в последния момент се считат, резервациите, заплатени в срок по - малък от 14 работни дни преди датата на пътуването.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации  се приемат в писмена или устна форма в срок от 14 календарни дни след установяване на несъответствие на услугата с договореното с ПОТРЕБИТЕЛЯ и при представяне на необходимите писмени доказателства за неизпълнение или за некачествено изпълнение на услугата. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отговори писмено в срок до 30 календарни дни от датата на постъпване на рекламацията.

ПРОМЯНА В ЦЕНАТА И В УСЛОВИЯТА

Промяна в предварително обявените цени на пътуванията не могат да се правят освен в случаите, когато промените се дължат на увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна в обменния валутен курс в периода между сключването на договора за организирано или индивидуално пътуване и датата на отпътуването. Промените в цените се правят в сроковете съгласно чл. 88 и чл. 89 от Закона за туризма.

При програмите с включен самолетен билет ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на промени в полетното разписание, закъснения на полетите и анулиране на полета от страна на авиокомпанията. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно за промените и да предложи подходяща алтернатива.

В случай на форсмажорни обстоятелства в това число бури, земетресения, войни, стачки, блокади, природни бедствия, ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва право да прави промени и анулации на резервациите.

ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА

ТУРОПЕРАТОРЪТ притежава удостоверение за регистрация за туроператорска дейност номер и сключен застрахователен договор за застраховка „Туроператорска отговорност” по чл. 97 от Закона за туризма с полица номер 7500170000345 при застрахователно дружество " Групама Застраховане " ЕАД с адрес гр. София бул. "Цариградско шосе" 47А, блок 5, ет.3 .